Online Admission


माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळ, पुणे संचलित


(हिंदी भाषिक अल्पसंख्यांक संस्था)

माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळ - नर्सरी विभाग, सोलापूर

नर्सरी विभाग प्रवेश 2020-21

  • शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी नर्सरी विभागाची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुक्रवार दि. १९ /०६ /२०२० सकाळी ९ वाजेपासून उपलब्ध असतील.
  • फाॅर्म ऑनलाइन भरुन ऑनलाइनच सबमीट करावयाचे आहे.
  • पाल्याचा आयडी फोटो, जन्म दाखला, रहिवाशी पुरावा आणि जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) इत्यादिचे स्कॅन कॉपी अपलोड करावे.
  • वयोमर्यादा: दि ०१/१०/२०१६ ते ३०/०९/२०१७ या कालवधीत जन्मलेली मुले प्रवेशास पात्र असतील.

धन्यवाद..! आमच्या तिसऱ्या ऑनलाईन ऍडमिशन उपक्रमास आपल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाबद्दल माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळ आपले आभारी आहे.