माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळ, पुणे संचलित


(हिंदी भाषिक अल्पसंख्यांक संस्था)

माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळ - नर्सरी विभाग, सोलापूर

नर्सरी विभाग प्रवेश 2022-23

 • शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी नर्सरी विभागाच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रकियेचा कालावधी
  • सोमवार - दि. ४/४/२०२२, सकाळी ९ पासून
  • सोमवार - दि. १८/४/२०२२, दुपारी १२:00 वाजेपर्यंत.
 • पाल्याची  वयोमर्यादा: दि. १ जुलै २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१९ या कालावधीत जन्मलेली मुले/मुलीच प्रवेशास पात्र असतील.
 • सदर ऑनलाईन फॉर्मची प्रत सोमवार - दि. ४/४/२०२२ ते सोमवार - दि. १८/४/२०२२ पर्यंत शालेय कामकाजाच्या वेळेतच समक्ष येऊन जमा करावी. 
 • सोबत पाल्याचा सध्याचा १ फोटो आणि खालील कागदपत्रांची साक्षांकित प्रत्येकी 1 झेरॉक्स जोडावी. 
  • जन्म दाखला
  • रहिवाशी पुरावा
  • जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) 
  • आधारकार्ड (असल्यास) 
 • शालेय कामकाजाची वेळ: सकाळी ९:०० ते दुपारी १:०० पर्यंत (सुट्टीचे दिवस सोडून)
 • प्रत्यक्ष शाळेत येऊन जमा केलेल्या फॉर्मचाच प्रवेश प्रक्रियेत विचार केला जाईल.

प्रवेश यादी - नर्सरी विभाग

सन 2022-23

आमच्या पाचव्या ऑनलाईन अ‍ॅडमिशन उपक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसादाबद्दल माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळ आपले आभारी आहे. 🙏