माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळ, पुणे संचलित


(हिंदी भाषिक अल्पसंख्यांक संस्था)

माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळ - नर्सरी विभाग, सोलापूर

नर्सरी विभाग प्रवेश 2023-24

 • शैक्षणिक वर्ष 2023-24 साठी नर्सरी विभागाच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचा कालावधी
  • सोमवार - दि. 10/4/2023, सकाळी 9 पासून.
  • सोमवार - दि. 17/4/2023, दुपारी 12:00 वाजेपर्यंत.
 • 📌 पाल्याची वयोमर्यादा: दि. 1 जुलै 2019 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीत जन्मलेली मुले/मुलीच प्रवेशास पात्र असतील.
 • 📌 सदर ऑनलाईन फॉर्मची प्रत सोमवार - दि. 10/4/2023 ते सोमवार - दि. 17/4/2023 पर्यंत शालेय कामकाजाच्या वेळेतच समक्ष येऊन जमा करावी.
 • 📌 सोबत पाल्याचा सध्याचा 1 फोटो आणि खालील कागदपत्रांची साक्षांकित प्रत्येकी 1 झेरॉक्स प्रत जोडावी.
  • ✅ जन्म दाखला
  • ✅ रहिवाशी पुरावा
  • ✅ जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
  • ✅ आधारकार्ड (असल्यास)
 • 📌 शालेय कामकाजाची वेळ: सकाळी 9:00 ते दुपारी 1:00 पर्यंत (सुट्टीचे दिवस सोडून)
 • 📌 प्रत्यक्ष शाळेत येऊन जमा केलेल्या फॉर्मचाच प्रवेश प्रक्रियेत विचार केला जाईल.

आमच्या सहाव्या ऑनलाईन अ‍ॅडमिशन उपक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसादाबद्दल माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळ आपले आभारी आहे. 🙏