Online Admission


माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळ, पुणे संचलित


(हिंदी भाषिक अल्पसंख्यांक संस्था)

माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळ - नर्सरी विभाग, सोलापूर

नर्सरी विभाग प्रवेश 2021-22

  • शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी नर्सरी विभागाची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया मंगळवार दि. ६/४/२०२१ सकाळी ९ वाजेपासून उपलब्ध असतील.
  • फाॅर्म ऑनलाइन भरुन ऑनलाइनच सबमीट करावयाचा आहे.
  • पाल्याचा आयडी फोटो, जन्म दाखला, रहिवाशी पुरावा आणि जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) इत्यादिचे स्कॅन कॉपी अपलोड करायचे आहे.
  • वयोमर्यादा: दि. १/१०/२०१७ ते ३१/१२/२०१८ या कालावधीत जन्मलेली मुले प्रवेशास पात्र असतील.
  • ऑनलाइन प्रवेशाची अंतिम तारीख: शनिवार १७-४-२०२१ (सायं ६:00 पर्यंत)
  • सदर प्रवेश प्रक्रियेत पात्र विद्यार्थ्याची यादी शुक्रवार दि. २३-४-२०२१ रोजी शाळेत प्रसिद्ध केली जाईल.

धन्यवाद..! आमच्या चौथ्या ऑनलाईन अ‍ॅडमिशन उपक्रमास आपल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाबद्दल माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळ आपले आभारी आहे.