वार्षिक स्नेहसंमेलन २०१९

म. फ. दमाणी प्राथ. विद्या मंदिर

संक्षिप्त अहवाल

दमाणी विद्या मंदिर

वार्षिक स्नेहसंमेलन समारोह २०१८

दमाणी विद्या मंदिर

अविस्मरणीय मोहक क्षण २०१७-१८

दमाणी विद्या मंदिर
नर्सरी विभाग

आनंदाचे वेचलेले क्षण २०१७-१८

गोपाबाई दमाणी बालक मंदिर
पूर्व प्राथमिक विभाग

संस्मरणीय क्षण २०१७-१८

म. फ. दमाणी प्राथ. विद्या मंदिर

क्षण अभिमानाचे २०१७-१८

म. फ. दमाणी प्राथ. विद्या मंदिर

अविस्मरणीय क्षण २०१६-१७

म. फ. दमाणी प्राथ. विद्या मंदिर

आमची उपक्रमशील शाळा २०१६-१७

म. फ. दमाणी प्राथ. विद्या मंदिर

Share with friends